INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 3/DŚT/2019 dotyczące dostawy środków trwałych tj. LINII DO SZYCIA KONWENCJONALNEGO

Miraggio Sp. z o.o. S.K. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego dotyczącego dostawy środków trwałych tj. LINII DO SZYCIA KONWENCJONALNEGO dla firmy Miraggio Sp. z o.o. S.K. w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MIRAGGIO SP. Z O.O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-06-0012/18

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/DŚT/2019 dotyczące dostawy środków trwałych tj. LINII DO SZYCIA BEZSZWOWEGO

Miraggio Sp. z o.o. S.K. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego dotyczącego dostawy środków trwałych tj. LINII DO SZYCIA BEZSZWOWEGO dla firmy Miraggio Sp. z o.o. S.K. w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MIRAGGIO SP. Z O.O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-06-0012/18

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/ŚTiWNiP/2019 dotyczącego dostawy środków trwałych i oprogramowania tj. Spersonalizowana linia do przygotowania wykrojów.

Miraggio Sp. z o.o. S.K. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego dotyczącego dostawy środków trwałych i oprogramowania tj. Spersonalizowana linia do przygotowania wykrojów, w której skład wchodzą: kater z systemem automatycznej krojowni, lagowarka, stół do lagowania, zestaw komputerowy do zarządzania automatyczną krojownią, oprogramowanie automatycznej krojowni – (1 komplet) dla firmy Miraggio Sp. z o.o. S.K. w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MIRAGGIO SP. Z O.O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-06-0012/18

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

 


 

Miraggio Sp. z o.o. S.K., ul. Łukasiewicza 8A, 35-604 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na dostawę środków trwałych w postaci LINII MASZYN DO ZADRUKU MATERIAŁU, w której skład wchodzą:

A. Maszyna do sitodruku z dużym obszarem zadruku,

B. Drukarka dostosowana do pracy z atramentami fluorescencyjnym,

C. Drukarka dostosowana do pracy z atramentami,

D. Suszarka do zadruku wraz ze stołem oraz specjalnym systemem do prowadzenia materiałów

elastycznych,

E. Piece do suszenia materiału zadrukowanego, 2 szt.,

F. Komputer kompletnego zarządzania drukarnią i obsługi programów graficznych,

G. Oprogramowanie obsługujące drukarki – program do grafiki rastrowej,

H. Oprogramowanie obsługującego drukarki – program do grafiki wektorowej,

I. Specjalistyczne oprogramowanie do obsługi drukarek i zarządzania drukarnią,

w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MIRAGGIO SP. Z O.O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-06-0012/18.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – Maszyny do zadruku

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Zał. nr 3 Wzór Umowy Dostawy

 


 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DŚT/2019 dotyczące dostawy środków trwałych tj. LINII DO SZYCIA KONWENCJONALNEGO

Miraggio Sp. z o.o. S.K., ul. Łukasiewicza 8A, 35-604 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na dostawę środków trwałych w postaci LINII DO SZYCIA KONWENCJONALNEGO, w której skład wchodzą:

• maszyna do szycia pasków,

• maszyna wszywająca kieszonkę tylną,

• maszyna do stębnowania paska w spodenkach,

• hafciarka,

• maszyna wszywająca różne ściegi ozdobne w kieszonkach,

• maszyna do ściegów ozdobnych,

• maszyna do nabijania nap i oczek,

w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MIRAGGIO SP. Z O.O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-06-0012/18.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – Szycie konwencjonalne

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Zał. nr 3 Wzór Umowy Dostawy

 


 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków trwałych i oprogramowania w postaci spersonalizowanej linii do przygotowania wykrojów – ZMIANY W OPISIE KRYTERIÓW

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego nr 1/ŚTiWNiP/2019 z dnia 05.03.2019 r. na dostawę linii do przygotowania wykrojów informujemy, że zmianie uległ opis kryterium punktowego „Czasu reakcji serwisu i czasu naprawy awarii”. W związku z przedmiotową zmianą wydłużeniu ulega maksymalny termin na złożenie oferty, który kończy się 15.04.2019 r. Zmienione zapisy uwzględniono w Zapytaniu ofertowym załączonym do niniejszej wiadomości. Pozostałe załączniki nie uległy zmianie.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – Linia do wykrojów

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Zał. nr 3 Oświadczenie odnośnie akceptacji warunków płatności

Zał. nr 4 Wzór Umowy Dostawy

 


 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków trwałych w postaci LINII DO SZYCIA BEZSZWOWEGO – SPROSTOWANIE

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego nr 2/DŚT/2019 z dnia 07.03.2019 r. na dostawę LINII DO SZYCIA BEZSZWOWEGO informujemy, że zamiast Wzoru Umowy Dostawy stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania pomyłkowo 2 razy dołączono przedmiotowe Zapytanie ofertowe.

W niniejszej wiadomości prawidłowo załączono Wzór Umowy Dostawy – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. W związku z przedmiotową zmianą wydłużeniu ulega maksymalny termin na złożenie oferty, który kończy się 15.04.2019 r. Zmienione zapisy uwzględniono w Zapytaniu ofertowym załączonym do niniejszej wiadomości. Pozostałe załączniki nie uległy zmianie.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Zał. nr 3 Wzór Umowy Dostawy

 

Miraggio Sp. z o.o. S.K., ul. Łukasiewicza 8A, 35-604 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na dostawę środków trwałych w postaci LINII DO SZYCIA BEZSZWOWEGO, w której skład wchodzą:

 • maszyny do łączenia kawałków materiałów za pomocą zgrzewania materiału na gorąco,
 • maszyny do nalepiania taśmy skrywającej zgrzany szew,
 • maszyny do wykańczania nogawek spodenek,
 • maszyny do robienia krawędzi materiału na wewnętrznej części produktu,
 • maszyny do skrywania dużych fragmentów szwów,
 • karuzeli 3-stanowiskowej do naklejania kawałków druku,

w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MIRAGGIO SP. Z O.O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-06-0012/18.

Załączniki

Zapytanie ofertowe

 1. Wzór formularza ofertowego
 2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 3. Wzór Umowy Dostawy

 


 

Zapytanie ofertowe MIRAGGIO – Linia do przygotowania wykrojów

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe MIRAGGIO Linia do przygotowania wykrojów

Zał. nr 1_Formularz ofertowy_Miraggio

Zał. nr 2_Oświadczenie o braku powiązań_Miraggio

Zał. nr 3_ Oświadczenie odnośnie akceptacji warunków płatności

Zał. nr 4_Wzór Umowy Dostawy

 


 

Miraggio Sp. z o.o. S.K., ul. Łukasiewicza 8A, 35-604 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych i oprogramowania w postaci:

 • Spersonalizowana linia do przygotowania wykrojów: kater z systemem automatycznej krojowni, lagowarka, stół do lagowania, zestaw komputerowy do zarządzania automatyczną krojownią, oprogramowanie automatycznej krojowni

w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MIRAGGIO SP. Z O.O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-06-0012/18.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

 1. Wzór formularza ofertowego
 2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 3. Wzór oświadczenia odnośnie akceptacji warunków płatności
 4. Wzór Umowy Dostawy

 


 

INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/ŚTiWNiP/2019

Miraggio Sp. z o.o. S.K. przedkłada do publicznej informacji informację o anulowaniu postępowania ofertowego nr 1/ŚTiWNiP/2019 dotyczącego dostawy środków trwałych i oprogramowania tj. Spersonalizowana linia do przygotowania wykrojów, w której skład wchodzą: kater z systemem automatycznej krojowni, lagowarka, stół do lagowania, zestaw komputerowy do zarządzania automatyczną krojownią, oprogramowanie automatycznej krojowni – (1 komplet).

Zgodnie z punktem 7. m) Zapytania ofertowego „Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenia postępowania lub jego części bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn”.

 

Miraggio Sp. z o.o. S.K., ul. Łukasiewicza 8A, 35-604 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych i oprogramowania w postaci:

 • Spersonalizowana linia do przygotowania wykrojów: kater z systemem automatycznej krojowni, lagowarka, stół do lagowania, zestaw komputerowy do zarządzania automatyczną krojownią, oprogramowanie automatycznej krojowni

w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MIRAGGIO SP. Z O.O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-06-0012/18.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego do pobrania – tutaj

Załączniki

 1. Wzór formularza ofertowego
 2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 3. Wzór oświadczenia odnośnie akceptacji warunków płatności